Skip to main content

Andelen af gymnasieelever, der dagligt bruger snus, er steget markant

10.01.2020

Snus er nu mere populært end cigaretter blandt gymnasiedrengene – 11 procent snuser dagligt

 

Andelen af unge på de almene gymnasier, der dagligt bruger snus, er steget markant siden 2014. Hvor der i 2014 var 1,9 procent blandt gymnasiedrenge og 0,2 procent blandt gymnasiepiger, der dagligt brugte snus, er andelen nu steget til 11,3 procent blandt drenge og 1,6 procent blandt piger.

 

Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed og rapporten Ung 19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019.

 

Det gør snus til et mere populært tobaksprodukt end cigaretter blandt drengene. Hvor 8,9 procent af gymnasiedrengene dagligt ryger cigaretter, er der nu som nævnt 11,3 procent af drengene, der dagligt snuser.  

 

Der er også flere, der lejlighedsvist eller jævnligt bruger snus. I 2014 var det 4,7 procent blandt drenge og 1,1 procent blandt piger, der brugte snus jævnligt, mens det nu er henholdsvis 10,1 procent blandt drenge og 4,5 procent blandt piger.

 

”Det er meget bekymrende, at vi ser denne stigning i forbruget af snus. Snus er på ingen måde et harmløst produkt. Det indeholder mange kemiske stoffer, der er alvorligt skadelige for helbredet, og som kan give øget risiko for kræft i mundhule, svælg og spiserør, og hjertekarsygdomme. Samtidig indeholder snus høje doser af nikotin, der er stærkt afhængighedsskabende. Det kan føre til, at flere unge bliver afhængige af nikotinen og dermed også begynder at ryge cigaretter,” siger Morten Grønbæk, direktør på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. 

 

 

Ligesom i resten af EU er det ikke tilladt at sælge snus i Danmark. Meget snus markedsføres som tyggetobak, der er undtaget for reglerne, og som derfor fortsat sælges i Danmark. Sverige har som det eneste land i EU en undtagelse for snusforbuddet. 

 

Tallene bygger på 65.130 gymnasieelever, der i 2014 deltog i undersøgelsen Ungdomsprofilen 2014 og 20.317 gymnasieelever, der i 2019 deltog i UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019.

 

I begge undersøgelser blev eleverne spurgt til deres rygevaner og brug af tobak/nikotinprodukter.