Skip to main content

Ph.d.-forsvar om unge med alvorligt syge forældre og omgivelsernes betydning

13.01.2021

Sanne Ellegård Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling den 18. januar kl. 13.-15. Forsvaret vil på grund af COVID-19-situationen foregå online.

Følg med via zoom: https://syddanskuni.zoom.us/j/68001070487

Forsvaret afholdes på dansk.

Børn og unge, hvis forældre er alvorligt syge, har øget risiko for psykosociale vanskeligheder, dårligere skolepræstationer og psykisk sygdom senere i livet. Kun få studier har undersøgt, hvilke faktorer i omgivelserne, der kan bidrage til en positiv udvikling og god mental sundhed blandt børn og unge, der vokser op med en fysisk eller psykisk syg forælder. Sanne Ellegård Jørgensen har i sin afhandling undersøgt, dels hvor mange børn i Danmark, der har en alvorligt syg forælder, og hvad der karakteriserer disse børn, dels hvad der i en social kontekst kan virke beskyttende og sikre bedre trivsel blandt unge med en fysisk eller psykisk syg forælder.

Formålet med ph.d.-projektet var:

  • at estimere andelen af børn og unge i alderen 0-21 år, der oplever alvorlig psykisk eller fysisk sygdom hos en forælder og karakterisere disse børn.
  • at undersøge sammenhængen mellem sygdom hos forældre og livstilfredshed blandt unge samt betydningen af skolerelaterede faktorer i denne sammenhæng. Desuden beskrives brugen af studievejledere blandt unge med og uden en syg forælder.
  • at undersøge potentielle beskyttende faktorer i den sociale kontekst for trivsel blandt unge med en alvorligt syg forælder.

Afhandlingen er baseret på registerdata, spørgeskemadata fra Ungdomsprofilen 2014 samt spørgeskemadata fra projekt Trivsel på Trods.

Ph.d.-studiet er finansieret af Egmontfoden, Liljeborgfonden, Helsefonden og Syddansk Universitet.