Skip to main content

Ph.d.-forsvar om metodemæssige udfordringer i befolkningsundersøgelser

27.02.2024

Ph.d.-studerende Heidi Rosendahl forsvarer sin afhandling fredag den 8. marts. Afhandling handler om metodemæssige udfordringer, når man indsamler og benytter data til befolkningsundersøgelser.

Afhandlingen foregår i Vor Frue på Statens Institut for Folkesundhed kl. 13. Alle er velkomne.

Heidi Rosendahl har i sin afhandling undersøgt nogle af de mulige metodemæssige udfordringer, der kan opstå, når man indsamler og benytter data fra større, sundhedsrelaterede befolkningsundersøgelser i Danmark.

Disse undersøgelser, som har til formål at belyse status og udvikling i befolkningens sundhed, sygelighed og trivsel, udgør en vigtig del af det løbende arbejde med at monitorere befolkningens sundhedstilstand og dermed bidrage med vigtig viden til planlægning of prioritering inden for det sundhedspolitiske område. Det er derfor essentielt, at data er pålidelige og ikke begrænses af systematiske metodemæssige fejlkilder og udfordringer.