Skip to main content

Ph.d.-forsvar om hjertepatienters oplevelser med psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet

11.01.2021

Line Zinckernagel forsvarer sin ph.d.-afhandling den 15. januar. Afhandlingen er gennemført i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og REHPA. På grund af COVID-19-situationen foregår forsvaret online.

Forsvaret foregår den 15. januar kl. 14-16 online. 

Følg med via Zoom: https://syddanskuni.zoom.us/j/66259749760

Forsvaret vil blive afholdt på engelsk.

Line Zinckernagel har i sin afhandling undersøgt forekomsten af patientoplevet psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet, samt mulige prædiktorer og sundhedsmæssige konsekvenser.

Man har længe vidst, at psykosociale faktorer, såsom angst, depression og ensomhed øger risikoen for at udvikle hjertesygdom. Man ved også, at disse hyppigt forekommende faktorer øger risikoen for dårlig livskvalitet og dårlig prognose blandt hjertepatienter i form af nye hjertetilfælde og tidlig død. Derfor understreger både internationale og nationale guidelines, at sundhedsvæsenet har et ansvar for at forebygge og behandle psykosociale risikofaktorer blandt hjertepatienter.

Psykosocial støtte er også ifølge patienter et vigtigt aspekt for kvaliteten i sundhedsvæsenet. Ikke desto mindre tyder undersøgelser på, at psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet er et område, der bør forbedres, men der er behov for yderligere evaluering heraf. Patienterne selv er en vigtig kilde til information, da de har unik indsigt i deres behandlingsforløb. Hvis hjertepatienter oplever at modtage psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet, kan det muligvis forbedre deres prognose, men der mangler evidens. Patienters oplevelser anerkendes i stigende grad som en måde til at forbedre sundhedsvæsenet på, men der er ikke udviklet et valideret spørgeskema til at måle hjertepatienters oplevelser med et patientforløb på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

Formålet med Line Zinckernagels afhandling har derfor været:

  • at præsentere udviklingen af et spørgeskema, der måler hjertepatienters oplevelser af kvaliteten i sundhedsvæsenet, der dækker over et patientforløb på tværs af sektorer, og gennemføre en psykometrisk evaluering af spørgeskemaet.
  • at undersøge prævalensen af patientoplevet psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet og faktorer, der prædikterer mangel på psykosocial støtte blandt hjertepatienter.
  • at undersøge sammenhængen mellem patientoplevet psykosocial støtte og genindlæggelser og dødelighed blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Afhandlingen er baseret på data fra 2.496 hjertepatienter, som har besvaret et spørgeskema, samt data fra nationale registre.

Ph.d.-studiet er finansieret af Hjerteforeningen, SDU og REHPA.