Skip to main content

Patientsikkerhed i psykiatrien skal drives af medarbejderne

16.05.2018

Hverdagen i psykiatrien er travl og præget af mange forskellige opgaver. Derfor er det blandt andet vigtigt, at man får skabt de rigtige rammer og arbejdsgange, der sætter patientsikkerhed på dagsordenen.

Sådan lyder en af anbefalingerne i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. I rapporten har instituttet evalueret projekt Sikker Psykiatri, som i fire år har arbejdet med metoder til at skabe forbedringer og øge patientsikkerheden på otte forskellige psykiatriske afdelinger i Danmark og på Færøerne. 

Formålet med evalueringen har været at samle op på projektets erfaringer med, hvordan personalet i psykiatrien bedst muligt arbejder med patientsikkerhed.