Skip to main content

Ny rapport afdækker unges alkoholforbrug og holdninger til alkohol

30.03.2023

I rapporten §Alkohol har over 9.000 danske unge besvaret spørgsmål om blandt andet deres alkoholforbrug og oplevelser af, hvor tilgængeligt alkohol er.

Unges alkoholforbrug har stor bevågenhed fra myndigheder og politikere, og der er derfor behov for rettidige data om unges alkoholforbrug og alkoholkultur som kan danne grundlag for beslutninger om forebyggende initiativer.

I dag udkommer rapporten ”§Alkohol – En undersøgelse af unges alkoholforbrug, oplevelse af tilgængelighed og holdninger til alkohol”.

Rapporten præsenterer resultaterne fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om alkoholforbrug, oplevelse af tilgængelighed og holdninger til alkohol foretaget blandt unge i alderen 15-24 år.

I alt har 9.198 unge besvaret spørgeskemaet.

Det er tanken, at §Alkoholrapporten skal udgøre et sammenligningsgrundlag for efterfølgende dataindsamlinger, så det bliver muligt at se på udvikling og evaluere effekten af eventuelle nye forebyggende tiltag.

Rapporten er finansieret af Indenrigs- og sundhedsministeriets sundhedsfremmepulje og er målrettet forskere, beslutningstagere og politikere, interesseorganisationer, regioner, kommuner, SSP (skole, sociale myndigheder og politi) og andre, som arbejder med alkoholforebyggelse blandt unge.

 

Se rapporten her