Skip to main content

SIF-forskere bag ny specialisering på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

09.04.2019

Kommende studerende på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU får nu mulighed for at vælge en ny specialisering. Det er specialiseringen ”intervention og evaluering”, der starter i september 2019, og som er et alternativ til de allerede eksisterende fire specialiseringer på kandidatuddannelsen.

Det er forskere på Statens Institut for Folkesundhed, der har udviklet specialiseringen og som også vil varetage undervisningen.

Formålet med specialiseringen er at uddanne kandidater, der er særligt kvalificerede til dels at udvikle, implementere og evaluere evidensbaserede interventioner inden for sundheds- og socialområdet på et videnskabeligt og forskningsbaseret grundlag, dels styre interventioner på tværs af sektorer.

Uddannelsen vil særligt have fokus på interventioner inden for folkesundhedsområdet (for eksempel forebyggelse og sundhedsfremme) både i den offentlige og private sektor.

Se mere om den nye specialisering

Klik her