Skip to main content

Ny professor i statistik og epidemiologi på Statens Institut for Folkesundhed

29.04.2021

Christian Ritz er ny professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Christian Ritz har været involveret i planlægning og analyse af adskillige danske og internationale randomiserede interventionsstudier, hvor man bl.a. undersøgte effekt af ernæring, fysisk aktivitet og nye diagnostiske tests.

De seneste år har han også arbejdet meget med epidemiologiske undersøgelser, især relateret til underernæring og sygdom i lavindkomstlande i Afrika og Asien; bl.a. mikronæringsstofmangel, kropssammensætning og tuberkulose.

Christian Ritz’ forskning er hovedsageligt fokuseret på statistisk modellering af gentagne målinger på samme individ, såsom ændring i kropssammensætning og vægtudvikling over tid, videreudvikling af dosis-responsmodeller, som f.eks. bruges i miljømæssig sammenhæng til risikovurderinger af giftstoffers virkning, samt senest metoder til at kontrollere risikoen for falske positive resultater.

Christian Ritz kommer fra en mangeårig stilling som lektor i et tværfagligt forskningsmiljø på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og inden da Institut for Grundvidenskab og Miljø. De seneste fem år har han desuden været studieleder på kandidatuddannelsen i human ernæring

Christian bliver en del af forskningsgruppen Geografisk og Register-baseret Epidemiologi i Afdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen. Christian skal blandt andet varetage en del af instituttets undervisning i statistik.

”Vi ser frem til at tage imod Christian, der fagligt set passer godt ind i instituttets profil, både hvad angår registerforskning og interventionsstudier” siger direktør fra Statens Institut for Folkesundhed, Morten Grønbæk.