Skip to main content

Ny rapport beskriver mønstret og udviklingen af multisygdom i Danmark

06.02.2019

Hvordan ser mønsteret og udviklingen af multisygdom ud i Danmark? Det spørgsmål beskriver rapporten Multisygdom i Danmark, der netop er udkommet.

 

Multisygdom er betegnelsen for en person med flere samtidige diagnoser.

 

I rapporten identificeres forskellige sygdomsgrupper i den danske befolkning baseret på Den Nationale Sundhedsprofil 2017 og udvalgte nationale registre. Resultaterne viser eksempelvis, at sygdomsgrupper med en høj forekomst af psykiske sygdomme også har en høj forekomst af somatiske sygdomme. Endvidere ses en klar social ulighed i flere af sygdomsgrupperne. Særligt personer i grupper med mange sygdomme/tilstande har oftere en kort uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet. Rapporten viser også, at kvinder generelt er underrepræsenteret i grupper med få eller ingen sygdomme, mens kønssammensætningen i multisygdomsgrupper er forskellig mellem grupperne.

 

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen.

 


Vil du vide mere?

Find rapporten her