Skip to main content

Konference om erfaringer fra partnerskaber finansieret af Partnerskabspuljen

02.04.2019

Statens Institut for Folkesundhed inviterer i samarbejde med Copenhagen Business School og Sundheds- og Ældreministeriet til konferencen: ”Fra projekt til partnerskab. Erfaringer fra sundhedsområdet”.

Konferencen afholdes torsdag den 6. juni kl. 12.30-18.00.

På konferencen lanceres minirapporten ”Fra projekt til partnerskab” med anbefalinger til partnerskabsarbejde på sundhedsområdet. Samtidig præsenterer konferencen erfaringer fra små og store partnerskaber finansieret af en Partnerskabspulje på 105 mio. kr. i perioden 2014-17.

Dagens program byder på oplæg fra forskere og praktikere. Der lægges vægt på konkrete anbefalinger til at arbejde med partnerskaber. Repræsentanter fra de gennemførte partnerskaber vil i dialog med forskere præsentere og diskutere erfaringer og resultater.

Tilmeldingsfrist: 20 maj 2019  

Tilmelding

Klik her