Skip to main content

Ny rapport kortlægger kommunernes sundhedsindsatser til etniske minoriteter

21.11.2019

Statens Institut for Folkesundhed har netop udgivet en kortlægning af danske kommuners sundhedsindsatser målrettet etniske minoriteter 

Kortlægningen viser, at størstedelen af landets kommuner, nemlig 61 procent, har særskilte sundhedsindsatser målrettet etniske minoriteter, og at der særligt er fokus på indsatser, der har til formål at skabe netværk og danne fællesskaber i nærmiljøet.

Kortlægningen er en opfølgning på en tilsvarende kortlægning, som instituttet udarbejdede i 2012.

Den henvender sig til kommunale og regionale aktører, forskere, praktikere og beslutningstagere, der søger overblik over igangværende initiativer på feltet og viden om, i hvilke kommuner der kan søges mere information.

Vil du vide mere

Se rapporten