Skip to main content

Omkring hvert tiende barn vokser op i et hjem med alkoholproblemer, viser nyt notat

31.05.2023

Omkring 110.000 børn i Danmark i alderen 0-18 år har mindst én forælder med tegn på alkoholproblemer.

Et alkoholproblem i en familie belaster alle familiens medlemmer: Den voksne, der drikker, partneren og børn og kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle.

For børn kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

Det kan f.eks. komme til udtryk i form af adfærdsmæssige problemer, følelsesmæssige forstyrrelser og psykiske symptomer, samt en øget risiko for selv at udvikle alkoholproblemer som voksen.

Nu viser et nyt notat, udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, at cirka ni procent, svarende til 109.250 børn i Danmark i 2021, har mindst én forælder med tegn på alkoholproblemer.

Herunder har 1,5 procent, hvilket svarer til 18.310 børn, mindst én forælder med tegn på svære alkoholproblemer.

Notatet er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Svagt fald i antallet

Det mest anvendte estimat for antallet af børn af forældre med et alkoholproblem stammer fra 2008, hvor det blev estimeret, at 122.000 børn i Danmark vokser op i en familie med alkoholproblemer.

Det nye notat er baseret på data fra spørgeskemaundersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil i år 2021, 2017, 2013, og 2010 og tager udgangspunkt i spørgsmålsbatteriet CAGE-C, som bruges som screeningsværktøj i kliniske sammenhænge til at identificere personer med et problematisk alkoholproblem.

Herefter blev svarpersonernes børn i alderen 0-18 år identificeret via CPR-registeret.

Estimatet er justeret for den lavere forekomst af personer med alkoholrelaterede diagnoser blandt de personer, der deltog i Den Nationale Sundhedsprofil og er vægtet for generelle skævheder mellem deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen og den danske befolkning.

Notatet præsenterer desuden udviklingen i antallet af børn med mindst én forældre med alkoholproblemer og viser et svagt fald i antallet i perioden 2010 til 2021.

Det estimeres at ca. 9,7 procent, svarende til 124.130 børn i Danmark, i 2010 havde mindst én forælder med tegn på alkoholproblemer

 

 

Vil du vide mere?

Notat