Skip to main content

Ny rapport fra Dansk Hjerteregister om kvaliteten af hjertebehandlingen i Danmark

29.06.2020

I dag offentliggør Dansk Hjerteregister sin årsberetning 2019, der handler om kvaliteten af hjertebehandlingen i Danmark

 

Årsberetning 2019 bidrager blandt andet med en overvågning af hyppigheden af komplikationer og dødelighed ved røntgenkontrastundersøgelse af hjertets kranspulsårer, ballonudvidelser, bypassoperationer og hjerteklapoperationer.

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, der overvåger behandlingen af patienter med hjerteklapsygdom og forsnævring i kranspulsårerne. Generelt er resultaterne tilfredsstillende, da størstedelen af centrene overholder de fastsatte standarder.

Størstedelen af de patienter, der registreres, lider af iskæmisk hjertesygdom; den hyppigste årsag til død og hospitalsindlæggelse i Danmark, men registeret omfatter også patienter med hjerteklapsygdom. De invasive procedurer udføres for på lang sigt at bedre overlevelsen og livskvaliteten for patienterne, men kan i sig selv være forbundet med risiko for komplikationer, og derfor er løbende kvalitetsmonitorering vigtig for patientsikkerheden.

Kvaliteten af indgrebene bliver vurderet af Dansk Hjerteregister ud fra en række indikatorer, som er fastsat af hjertespecialister.

Vil du vide mere?

Årsrapport