Skip to main content

Forskning i hjerterehabilitering i eget hjem styrkes med bevilling fra Trygfonden

07.06.2021

Statens Institut for Folkesundhed har modtaget en bevilling fra Trygfonden. Bevillingen skal bruges til at forske i, hvordan man øger andelen af patienter, der får hjerterehabilitering i eget hjem.

Det er professor Janne Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed, der har modtaget bevillingen fra TrygFonden.

Bevillingen er på 3.339.585 kroner og skal bruges til undersøge, om man kan få flere patienter med hjertesvigt til at gennemføre et rehabiliteringsforløb ved, at det sker i patientens eget hjem.

”Normalt foregår rehabiliteringsforløb på et hospital eller i et center i kommunen, men for nogle patienter er det en udfordring at møde frem til disse tilbud, og de får derfor aldrig rehabilitering,” forklarer Janne Tolstrup.

Formålet med rehabilitering er, at patienten, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Det er især personer med en kort uddannelse, ældre personer eller personer, der bor alene, har svære symptomer eller andre sygdomme, der ikke deltager i de eksisterende tilbud om rehabilitering.

Derfor er der ifølge Janne Tolstrup brug for et alternativ. Og dét alternativ, der skal udvikles og testes i forskningsprojektet, er at lade rehabiliteringen foregå derhjemme i patientens egne trygge rammer.

”Det har man allerede gode erfaringer med i Storbritannien, og her har det også vist sig, at rehabilitering i eget hjem er lige så effektivt som rehabilitering i et center,” siger Janne Tolstrup.

Vil du vide mere?

Projekt