Skip to main content

Stor bevilling til forskning i sund vægtudvikling og trivsel blandt skolebørn

05.05.2022

Centerleder ved Statens Institut for Folkesundhed, Rikke Fredenslund Krølner, har i samarbejde med forskere ved Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse modtaget 80 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Bevillingen skal gå til projekt ’Generation Sunde Børn’.

Forskerholdet vil sammen med en række nationale og lokale aktører udvikle, afprøve og evaluere en skole- og lokalsamfundsbaseret indsats, der skal fremme sund vægt og trivsel blandt børn i indskolingen.

Udover at indgå i dette arbejde, skal Rikke Fredenslund særligt lede procesevalueringen af indsatsen dvs. undersøge, hvordan indsatsen udvikles, leveres og modtages i forskellige arenaer med henblik på at skabe viden om, hvad der virker for hvem under hvilke betingelser.