Skip to main content

Ny professor i børns mentale helbred og psykopatologi på Statens Institut for Folkesundhed

04.08.2020

Dr. med. Anne Mette Skovgaard er udnævnt til professor i børns mentale helbred og psykopatologi ved Statens Institut for Folkesundhed

Anne Mette Skovgaard er cand. med. og dr. med fra Københavns Universitet, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og gennem en årrække klinisk overlæge i Region Hovedstaden og klinisk lektor i børne- og ungdomspsykiatri ved København Universitet samt adjungeret professor i børnepsykiatri ved Syddansk Universitet.

Hun er forfatter til flere lærebogskapitler og vejleder for en række bachelor-, kandidat- og ph.d.- studerende.

Anne Mette Skovgaards doktordisputats omhandler mentale helbredsproblemer og udviklingsrelateret psykopatologi i de første leveår. Hun er initiativtager og leder af Copenhagen Child Cohort, CCC2000, og sammen med sin forskergruppe står hun bag en række videnskabelige publikationer, der afdækker epidemiologiske forhold ved psykiske og fysiske helbredsproblemer i barnealder og ungdomsår, herunder tidlige tegn på autisme, ADHD, funktionelle fysiske symptomer og spise- og vægtproblemer i førskolealderen og sårbarhedsmarkører for psykose-oplevelser i de tidlige ungdomsår.

Anne Mette Skovgaard er initiativtager til et stort interventionsprojekt i den kommunale sundhedspleje. I dette projekt har forskere fra Statens Institut for Folkesundhed og sundhedsplejersker fra en række kommuner som det første udviklet og valideret et standardiseret program (PUF-programmet) til systematisk opsporing og en tilkoblet basal indsats målrettet mentale helbredsproblemer hos små børn, herunder kognitive og følelsesmæssige problemer og problemer med at regulere spisning og vægt. PUF-programmet omfatter undervisning af sundhedsplejersker og implementeres aktuelt i kommunerne. 

Herudover er Anne Mette Skovgaard sammen med sin forskergruppe på Statens Institut for Folkesundhed, sundhedsplejersker og forskere fra Holland og England i gang med at udvikle og afprøve en specifik og intensiveret indsats rettet imod udviklingen af psykiske vanskeligheder og overvægt til de mest sårbare småbørn.

Indsatsen, som er en del af projekt Små Børns Sundhed, tilbydes forældrene i umiddelbar tilslutning til opsporing af mental sårbarhed hos barnet, og effekten undersøges i et lodtrækningsforsøg blandt en række danske kommuner.