Skip to main content

Forskere får 30 mio. kr. til at forske i at undgå overvægt allerede i spædbarnsalderen

20.06.2020

To projekter ved Statens Institut for Folkesundhed får 30 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle nye metoder til sundhedsplejerskerne, så de bedre kan støtte forældrene i at undgå overvægt hos spædbørnene 

Sundhedsplejerskens vejledning er mere end velkommen for de fleste nybagte forældre, som står over for en ny hverdag med et lille spædbarn i familien. Nu får Statens Institut for Folkesundhed, SDU, to store bevillinger til at udvikle nye evidensbaserede metoder til sundhedsplejerskerne, så de kan blive styrket i deres vigtige vejledning af familierne. Sundhedsplejerskerne ser i stigende grad et behov for rådgivning om mental sundhed samt hjælp til forældrene om, hvordan de kan sikre sund vægtudvikling hos deres barn.

I alt bevilliger Novo Nordisk fonden 30 mio. kroner til de to initiativer, som løber over de kommende fem år, og som vil blive testet i 35 kommuner. Viser forskningen, at projekterne virker, vil der være evidens for at brede dem ud til alle landets kommuner.

Det ene initiativ, Healthy Childhood Trial, har til formål at udvikle en ny, evidensbaseret måde for sundhedsplejerskerne i at støtte og vejlede forældrene i forhold til tidlige risikofaktorer for senere overvægt hos børnene. Initiativet vil være målrettet alle.

”I tæt samarbejde med sundhedsplejersker håber vi med Healthy Childhood Trial at bidrage med et konkret program, som på sigt vil sikre, at flere børn har en sund vægtudvikling hen over barndommen. Indsatsen vil bl.a. have fokus på tidlig ernæring og motorisk udvikling og vil overordnet fokusere på at støtte forældrene i at skabe sunde rammer og strukturer for deres barn,” siger lektor ph.d. Mette Rasmussen, der er projektleder på Healthy Childhood Trial.

Sund mental og fysisk udvikling

Det andet initiativ, Infant Health/Små børns sundhed, skal udvikle en ny metode til at mindske risikoen for mentale helbredsproblemer og overvægt blandt de mest udsatte børn ved at fremme relationen til barnet for forældre med begrænsede ressourcer og i familier med særligt sårbare børn.

”Med projektet håber vi at fremme en sund mental og fysisk udvikling hos det lille barn via en specifik forældrerettet indsats, hvor sundhedsplejersker uddannes til at hjælpe forældrene til at forstå og imødekomme udviklingsmæssig sårbarhed hos barnet og hjælpe det til at regulere spisning, søvn og følelsesmæssige reaktioner,” siger professor dr.med. Anne Mette Skovgaard, der er projektleder på Infant Health/Små børns sundhed.

”De to initiativer supplerer hinanden godt, fordi de er målrettet både den brede befolkning og de mest udsatte, hvor vi ved, at overvægt rammer flere. Dermed bliver forebyggelsen både til gavn for alle og målrettet de mest sårbare,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden bevilliger:

10,7 mio. kroner til lektor Mette Rasmussen og professor Morten Grønbæk til projektet Healthy Childhood Trial.

20 mio. kroner til professor Anne Mette Skovgaard til projektet Infant Health/Små børns sundhed.