Skip to main content

Vold kan tage forskellige former og udøves af myndigheder eller grupper i samfundet, mellem mennesker eller være selvpådraget. 

Voldshandlingerne kan påvirke menneskers fysiske helbred og psykiske trivsel både direkte som ofre eller udøvere og indirekte som pårørende eller vidner. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er vold et omfattende problem for folkesundheden.

På SIF forsker vi i forskellige typer af vold, omfanget af disse og hvilken betydning de har for menneskers liv – herunder sundhed. Vi forsker i den betydning relationer mellem mennesker og den sociokulturelle kontekst har for erfaringer med vold. Endvidere er vi optaget af teoretiske afgræsninger af vold som fænomen og typologier af vold.

Vi arbejder epidemiologisk med data baseret på de nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelser, og vi arbejder kvalitativt med individuelle interview, fokusgruppeinterview og (deltager-)observationer både offline og online.

Vores forskning bruges som vidensgrundlag på forskellige niveauer fra nationale handleplaner til undervisning blandt praktikere. Målet er at skabe viden der giver det bedst mulige udgangspunkt for primær, sekundær og tertiær forebyggelse af vold i befolkningen.

Sidst opdateret: 05.03.2024