Skip to main content

Uønsket seksuel opmærksomhed fra ledere og kollegaer

Uønsket seksuel opmærksomhed er forbundet med lavere jobtilfredshed, højere sygefravær og flere depressive symptomer. Med den verdensomspændende #MeToo-kampagne er uønsket seksuel opmærksomhed for alvor kommet på dagsordenen, men der er stor usikkerhed om forekomsten i Danmark, da forskellige målemetoder giver forskellige resultater. Tidligere redskaber bygger typisk på et enkelt spørgsmål, hvor respondenten skal angive, om han/hun har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane. Det er et problem, fordi mange er tilbageholdende med at kategorisere krænkende hændelser som chikane. Samtidigt er uønsket seksuel opmærksomhed stadig et tabu, og mange fravælger at fortælle deres fagforening eller leder om deres oplevelser.

Uønsket seksuel opmærksomhed er et komplekst fænomen, som omfatter forskellige former for negativ adfærd, f.eks. nedsættende bemærkninger om det andet køn, uønskede seksuelle tilnærmelser og seksuel tvang. Forebyggelse handler derfor også om at sikre et godt arbejdsmiljø med en god omgangstone og klare værdier og normer for acceptabel adfærd på arbejdspladsen, og forskning tyder på at arbejdspladser som har politikker eller retningslinjer på området også har en lavere forekomst af uønsket seksuel opmærksomhed.

Formål

Projektets formål er at udvikle redskaber, som hjælper arbejdspladserne med at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed. Mere specifikt er formålet med projektet at udvikle:

  • Et valideret monitoreringsredskab, som bidrager med mere nuanceret viden om forekomsten af uønsket seksuel opmærksomhed fra ledere og kollegaer
  • En vejledning til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som skal bidrage til en systematisk og organisatorisk indsats
  • Et dialogspil til ledere og medarbejdere, som skal hjælpe med at italesætte uønsket seksuel opmærksomhed
  • Business-cases som bidrager med viden om økonomiske omkostninger og mulige besparelser ved en systematisk og organisatorisk indsats
  • Viden om konsekvenser for de berørte medarbejdere

Metode

Projektet omfatter kvalitative interview med medarbejdere, som har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og interview på 15 arbejdspladser. Arbejdspladsinterviewene skal bidrage med viden om de økonomiske omkostninger ved uønsket seksuel opmærksomhed, og medarbejderne fra de deltagende arbejdspladser skal derudover være med til at vurdere og validere et nyt monitoreringsredskab til at måle seksuel opmærksomhed. Slutteligt gennemfører vi aktionslæringsforløb på fire arbejdspladser med henblik på at identificere og udvikle strategier for forebyggelse og håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed.

Projektperiode

2018-2021

Eventuelle samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Bevillingsgiver: Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, COWI, Joblife og Arbejdspsykologisk Praksis

Spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed

Klik her

Vejledning til spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed

Klik her

Dialogredskaber

Klik her

Vil du læse mere?

Besøg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Klik her

Sidst opdateret: 30.11.2021