Sundhedstilstanden blandt PensionDanmark-medlemmer

Statens Institut for Folkesundhed, SDU og PensionDanmark har indgået et samarbejde der har til formål at belyse sundhedstilstanden blandt PensionDanmarks medlemmer. Størstedelen af Pension Danmarks medlemmer har en kort uddannelse, og projektet bidrager således både med viden der kan bidrage til prioritering af sundhedsinitiativer til PensionDanmarks-medlemmer, men også med viden der kan skabe øget opmærksomhed på udvalgte grupper i det danske samfund. Resultaterne kan således informere offentligheden, skabe debat og videre grobund for fremtidig forebyggelsestiltag på den enkelte arbejdsplads samt på kommunalt, reginalt og nationalt niveau.

Formål

Første del af projektet belyser sundhedstilstanden blandt PensionDanmark-medlemmerne sammenlignet med den øvrige danske befolkning på baggrund af selvrapporterede oplysninger fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Anden del af projektet belyser PensionDanmark-medlemmernes kontakt til sundhedsvæsenet sammenlignet med den øvrige danske befolkning baseret på oplysninger fra nationale registre.

Metode

Tværsnitsundersøgelse med registeropfølgning

Projektperiode

2017-2019. Resultaterne offentliggøres primo 2019.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

PensionDanmark

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies