Skip to main content

Sundhedsprofil for Region Syddanmark

Statens Institut for Folkesundhed har gennem flere år samarbejdet med Region Syddanmark om at gennemfører undersøgelser om trivsel sundhed og sygdom blandt regionens borgere.

Formål

Formålet med undersøgelserne er at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i regionen, at opstille tidsserier, der kan beskrive udviklingen, at tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning, at danne grundlag for forløbs- og tværsnitsanalyser af sundheds- og sygelighedsforhold samt udgøre datamateriale for specifikke forskningsprojekter.

Projektperiode

Undersøgelserne er gennemført i 2010, 2013 og 2017.

Bevillingsgiver

Region Syddanmark.

Sidst opdateret: 26.03.2019