Skip to main content

Projekt sundhed i Den sociale Udviklingsfond

Hvor fokus indenfor det socialpædagogiske område traditionelt har været på at afhjælpe psykiske og sociale problematikker gennem målrettede socialpædagogiske indsatser, så er sundhedsfremme i stigende grad blevet en del af helhedstænkningen.

Socialt udsatte borgere har markant lavere gennemsnitsalder og lever generelt i længere tid med et dårligt helbred end den øvrige befolkning. Derfor er der behov for at finde nye løsninger som kan fremme sundheden og dermed øge livskvalitet og forlænge levetiden – både for de enkelte udsatte borgere men også for samfundet som helhed.

Formål

Projektets mål er at skabe viden om, hvordan man gør sundhed blandt unge og voksne med svære psykiske og sociale problematikker til en mere naturlig og integreret del af hverdagen. Det handler både om at få afdækket, hvordan man skaber motivation, hvilke metoder og aktiviteter som virker og om at få kortlagt de barrierer, som står i vejen for sundhedsfremme.

Projektperiode

2019-2020

Samarbejdspartner

Den Sociale Udviklingsfond

Vil du l├Žse mere?

SUF Magasinet

Sidst opdateret: 01.08.2023