Skip to main content

PROJECT CREATeS: Circumpolar Resilience, Engagement, and Action Though Story

Project CREATeS er et projekt under Arktisk Råds Sustainable Development Working Group (SDWG). Projektet arbejder med at tackle de høje selvmordsrater og psykiske problemer i cirkumpolar Arktis. Projektet bringer flere unge stemmer fra arktiske stater ind i samtalen. De unges erfaringer og ideer giver mulighed for meningsfuld handling for at forbedre unges og lokalsamfundets velvære.

 

Formål

Formålet med Project CREATeS er at skabe en mulighed og metoder til samfundsengagement og vidensoversættelse for at støtte indsatsen for selvmordsforebyggelse og mental velvære fra SDWG i de arktiske stater. Projektet har også til formål at opretholde det cirkumpolare netværk, der er etableret gennem Arktisk Råd, så samarbejdet kan fortsætte og de bedste praksisser inden for selvmordsforebyggelse kan deles. Derudover skal det cirkumpolare netværk udvides til at omfatte flere samfundsmedlemmer og unge.

 

Metode

Oprindelige unge fra hele Arktis har arbejdet sammen i flere workshops for at skabe digitale historier, hvilket har givet mulighed for at lære om de unges perspektiv og deres ideer til handling. Historierne findes på projektets hjemmesiden:

 

Link til rapport kan findes gennem projektets hjemmeside.

 

Projektperiode

2018-2023

 

Samarbejdspartnere

The Inuit Circumpolar Council (ICC)

Aleut International Association (AIA)

Arctic Athabaskan Council (AAC)

Gwich'in Council International (GCI)

Saami Council (SC)

Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON)

PROJECT CREATeS Hjemmeside

Rapport

Projektbeskrivelse på grønlandsk

Klik her

Sidst opdateret: 09.04.2024