Skip to main content

Partnervold: Når voldsudsatte ikke søger hjælp

Baggrund

Omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk partnervold, og 2,5 procent af den danske befolkning mellem 16-64 år, har været udsat for psykisk partnervold inden for det sidste år. I 2018 blev 2.019 kvinder indskrevet på et krisecenter. 98 procent havde været udsat for psykisk vold, mens 86 procent havde været udsat for fysisk vold. I 2014 havde 108 mænd haft et ophold på et mandekrisecenter. 28 procent havde været udsat for psykisk vold i sit seneste forhold, mens 18 procent havde være udsat for fysisk vold. Herudover kontakter 10.000 kvinder årligt en hotline for at få hjælp og råd til vold i hjemmet, mens 5.064 mænd i 2014 henvendte sig til en hotline fordi de oplevede en livskrise.

Med afsæt i disse tal er det tydeligt, at der må være mange voldsudsatte, der ikke henvender sig til myndigheder eller organisationer for at få hjælp, når de udsættes for partnervold.

Formål

Formålet med undersøgelsen er:

  • At få forskellige perspektiver på, hvorfor kvinder og mænd der udsættes for psykisk og/eller fysisk partnervold ikke søger hjælp fra myndigheder eller organisationer. Herunder at opnå viden om årsager til, hvorfor disse mennesker ikke søger hjælp.
  • At få viden om hvordan disse voldsudsatte personer opfatter voldelige handlinger og hvilken betydning opfattelserne af disse handlinger, som værende voldelige eller ikke voldelige, kan få for måden at håndtere oplevelserne på.

Metode

Datagrundlaget for undersøgelsen består af 10-15 dybdegående semi-strukturerede interviews

med mænd og kvinder i alderen 25+, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Interviewene udføres enten face-to-face eller telefonisk.

Rekruttering af informanter vil primært ske via opslag på de sociale medier; herunder på lukkede støttegrupper for voldsudsatte på Facebook, og på organisationer der arbejder med voldsudsattes Facebooksider og/eller hjemmesider. 

Projektperiode

Projektet kører fra 1. januar 2021 til 31. december 2022. Forskningsresultaterne publiceres i en rapport, som udgives i slut 2022. Derudover vil data også indgå i en ph.d.-afhandling omhandlende oplevelser med psykisk vold.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet er finansieret af Ligestillingsafdelingen med Satspuljemidler.


Sidst opdateret: 22.04.2021