Skip to main content

Overkanten.dk – online alkoholbehandling

Hver femte dansker overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser for ugentligt alkoholindtag  de har et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol. Heraf anslås cirka 585.000 at have et alkoholforbrug, der medfører helbredsproblemer eller er forbundet med ulykker. Kun en mindre del af dem, der har et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol er i kontakt med et behandlingssted og compliance er lav blandt de få, der undergår behandling. Årsagerne hertil er blandt andet tabuisering og stigma i forbindelse med at søge hjælp for alkoholproblemer, frygt for konsekvenser ved kontakt med det offentlige system, geografisk afstand til og manglende viden om tilbud.

Internetbaseret alkoholbehandling, der kan tilgås via en computer, smartphone eller tablet vinder internationalt frem som alternativ eller supplement til de traditionelle behandlingsformer, hvor fysisk fremmøde er påkrævet. I Danmark er anvendelsen af IT udbredt, hvilket udgør et solidt grundlag for brug af ny teknologi i folkesundhedsinterventioner på alkoholområdet.

Formål

Overkanten.dk skal undersøge, om samtaleterapi, der leveres via en skærm fremfor ved fysisk fremmøde på for eksempel et alkoholambulatorium, i højere grad kan få borgere med et sundhedsskadeligt alkoholforbrug til 1) at indlede et alkoholbehandlingsforløb, 2) at deltage i mindst tre samtaler med en alkoholbehandler og 3) at reducere deres alkoholforbrug til under Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser for ugentligt alkoholindtag.

Metode

Studiet er designet som et randomiseret kontrolleret studie, hvor 375 deltagere fordeles tilfældigt i forholdet 1:1 til henholdsvis interventions- og kontrolgruppen. Interventionsgruppen tilbydes samtaleterapi via skærm (’videorådgivning’), mens kontrolgruppen tilbydes samtaleterapi på et alkoholambulatorium (’personligt fremmøde’). Spørgeskemadata indsamles ved baseline, tre  og 12 måneders opfølgning. Derudover foretages der interviews med deltagere, behandlere og ledelse samt deltagerobservation undervejs i projektperioden.

Projektperiode

2017-2023. De første resultater offentliggøres i efterår/vinter 2021.

Samarbejdspartner og bevillingsgiver

Fonden Novaví er samarbejdspartner, og Trygfonden er bevillingsgiver på projektet.

Sidst opdateret: 01.08.2023