Mere viden om HPV-vaccination

Human papillomavirus (HPV) er en meget udbredt seksuelt overført infektion. Omkring 80 % af alle seksuelt aktive mænd og kvinder vil i løbet af deres liv få en HPV-infektion. Infektion med højrisiko HPV-typer er nødvendig for at udvikle livmoderhalskræft. Hvert år bliver cirka 375 kvinder diagnosticeret med livmoderhalskræft, og hvert år dør cirka 100 kvinder af livmoderhalskræft. I Danmark rangerer livmoderhalskræft som den tiende mest almindelige kræftform blandt kvinder og er den tredje mest almindelige kræftform hos kvinder i alderen 15 til 44 år. HPV-infektion kan også forårsage kondylomer, kræft i penis, analkræft og visse former for hoved-halskræft. I Danmark er HPV-vaccinen et gratis tilbud til piger i 12-årsalderen som en del af børnevaccinationsprogrammet for at forebygge HPV-relaterede sygdomme. Viden om flere aspekter af vaccinen er vigtig, herunder tilslutning, effekt og potentielle utilsigtede konsekvenser.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at tilvejebringe mere viden om forskellige aspekter af HPV-vaccinen, herunder tilslutning, effekt og potentielle utilsigtede konsekvenser. Projektet har følgende specifikke formål:

  1. At identificere determinanter for at piger ikke vaccineres. Derudover at undersøge determinanter for fuldførelse af det fulde vaccinationsprogram samt faktorer for forsinkelse af vaccination. 
  2. At undersøge hvorvidt seksuel risikoadfærd og anden risikoadfærd, såsom rygning og højt alkoholforbrug, adskiller sig mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede piger i samme aldersgruppe.
  3. At identificere determinanter for vaccination blandt drenge.
  4. At undersøge effektiviteten af vaccination mod kondylomer, herunder effekten i forhold antallet af vaccinationsdoser og forsinkelse af vaccination samt at undersøge, hvorvidt effekten modificeres af faktorer såsom rygning og seksuelle vaner. 
  5. At undersøge om HPV-vaccination har potentielle ikke-specifikke konsekvenser for infektionssygdomme, allergi, astma, hovedpine og migræne, kvalme, mavepine og træthed samt muskel- og skeletsygdomme. Herunder en undersøgelse af hvorvidt konsekvenserne er modificeret af livsstilsfaktorer.

Metode

Studiepopulationen består af alle piger og drenge født i 1985-2008 (fødselskohorterne som er blevet tilbudt HPV-vaccinen). Endvidere indhentes der information på forældre og søskende til denne fødselskohorte. Datamaterialet består af registerdata samt tværsnitsdata fra spørgeskemaundersøgselsen Ungdomsprofilen 2014.  

Projektperiode

2018-2021.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på dette projekt.