Skip to main content

Udvikling af Mastercases til Sundeborgere.dk

På Sundeborgere.dk, som er Sund By Netværkets digitale vidensdelingsplatform, kan kommuner dele viden om best-practice fra forskellige sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Sundeborgere.dk er tiltænkt som en platform, hvor kommuner kan udveksle praksiserfaringer, så kommunale indsatser i højere grad baseres på et solidt grundlag af praksisviden.

 

I takt med at Sundeborgere.dk bliver større, og der kommer mere indhold, har der været en interesse for at sammenfatte lignende cases under såkaldte ”mastercases”, som kommuner kan bruge til at danne sig et overblik over et givent område.

 

Denne sammenfatning hjælper Statens Institut for Folkesundhed med at lave.

 

Formål

Ifm. Sund By Netværkets videreudvikling af www.sundeborgere.dk i 2021-2023 på baggrund af bevilling fra Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje 2021-2023 fortsætter samarbejdet med Statens Institut for Folkesundhed (SIF) omkring to områder: Udarbejdelse af otte mastercases samt kvalitetssikring af 16 case- beskrivelser på platformen indenfor en række nye områder.

 

Udarbejdelse af en mastercase består i at gennemlæse de eksisterende enkeltcases inden for forskellige aftalte emner og derudfra udarbejde en tværgående kvalitativ analyse, som opsummerer den læring og de indsigter, som går på tværs af enkeltcasene. Statens institut for Folkesundhed vil udarbejde i alt otte mastercases.

 

For eksempel, har SIF allerede udarbejdet en mastercase der opsummerer læringspunkter fra forskellige rygeforebyggende indsatser målrettet unge. I 2021 vil der endvidere blive lavet en mastercase der adresserer naturen som arena for sundhedsfremmende indsatser, samt en mastercase der sammenfatter indsatser der arbejder med meningsfulde fællesskaber.

 

Metode

Udarbejdelsen af mastercasene vil bestå af en kvalitativ analyse af relevante cases på Sundeborgere.dk og følge Sunde Borgeres vidensskabelon.

 

Projektperiode

Der udarbejdes

2 cases i 2021

3 cases i 2022

3 cases i 2023

 

Samarbejdspartnere

Sund By Netværket

Sunde borgere

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023