Skip to main content

Log ud og leg med

For mange børn i dag er fritid lig skærmtid. Fritidsaktiviteter består ofte af spil, streaming og sociale medier, og en stor del af børnenes sociale kontakt efter skoletid foregår gennem skærmmedierne. Denne udvikling medfører sandsynligvis at børnenes selvorganiserede fysiske aktivitet enten alene eller med vennerne erstattes af skærmtid, og at en mindre del af fritiden bruges sammen med venner. Ifølge Skolebørnsundersøgelsen ses der fra 2014 til 2018 et signifikant fald i andelen af skolebørn, der er sammen med venner efter skoletid. Eftersom børn er mere tilbøjelige til at indgå i selvorganiseret fysisk aktivitet, når de er sammen med venner, er samvær med venner efter skoletid en måde at øge børnenes daglige fysiske aktivitet.

 

Formål

Projektet har til formål at udvikle og teste en multikomponent intervention blandt 4.-klasses elever, der skal reducere brugen af skærmmedier og fremme samvær med venner efter skoletid og i weekenderne. Nærværende projekt skal finde frem til en pragmatisk og bæredygtig intervention, der efterfølgende skal effektevalueres i et randomiseret og kontrolleret design med fysisk aktivitet (ikke-stillesiddende tid), mental velbefindende, sociale relationer, søvn og kropskomposition som effektmål.

 

Metode

Interventionen vil blive udviklet ved brug af Intervention Mapping og Behaviour Change Wheel, der begge er systematiske værktøjer til at designe interventioner. I udviklingsfasen vil der blive gennemført en række interviews med børn, forældre og skolelærere/pædagoger/ledere, der skal give en dybere forståelse bl.a. af forældrenes barrierer for ændringer i familiernes skærmforbrug. Disse interviews skal informere beslutningen om, hvad selve interventionen skal bestå af. Pilotfasen, der skal teste interventionen, skal bl.a. undersøge børnenes, forældrenes og skolelærernes/pædagogernes/ledernes accept og modtagelse af interventionen. 

 

Projektperiode

2021-2024, resultater offentliggøres løbende og efter projektperioden.

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og afvikles i et samarbejde mellem Institut for Idræt og Biomekanik (SDU), Steno Diabetes Center Odense og Statens Institut for Folkesundhed (SDU).

 

Ph.d.-projekt

Der er to ph.d.-projekter tilknyttet. Det ene ph.d.-projekt (forankret på SIF) handler om at udvikle interventionen, hvor det andet projekt (forankret på Institut for Idræt og Biomekanik, SDU) skal analysere pilotfasen.

 

Sidst opdateret: 21.03.2023