Skip to main content

Læs Som Mand

  • Projektleder: Mette Marie Kristensen

Baggrund

Overgangen fra arbejdsmarked til pension er en kritisk livsfase. Særligt mænd er i risiko for negative sundhedseffekter af pension, såsom ensomhed, depression, tab af livskvalitet og livsmening, og dårligere selvvurderet helbred.

Flere studier peger på, at guidet fælleslæsning kan være en lovende måde at engagere ældre mænd i sundhedsfremmende aktiviteter. Der er dog kun få studier der indtil videre har undersøgt sammenhængen mellem litteratur og mental sundhed, og ingen der har undersøgt hvordan litteraturen kan have en positiv indflydelse på mænds overgang til pension.

Projektet bidrager til en voksende fokus på kunst og kultur som sundhedsfremme. Dette felt har I det seneste årti været hastigt voksende, særligt i lande som USA; Australien og England, men er stadig i gang med at blive etableret inden for en dansk forsknings- og praksiskontekst. Med dette projekt er det håbet at kunne styrke grundlaget for forskning såvel som praksis inden for feltet. 

Formål

Projektet undersøger hvordan læseværksteder kan bidrage til sundhedsfremme blandt mænd i overgangen til pension via metoden guidet fælleslæsning. Ved brug af kvantitative og etnografiske metoder undersøger vi hvilke mentalt sundhedsmæssige (livskvalitet, livstilfredshed, livsmening), sociale (ensomhed, sociale relationer) og litterære effekter fælles- og nærlæsning af litteratur kan have på målgruppen. Derudover har undersøgelsen et særligt fokus på hvilke mekanismer der er i spil i det kollektive engagement med litteraturen. 

Metode

I projektet udvikles, afprøves og evalueres et koncept for fysiske og online læseværksteder ved bruf af kvantitative og etnografiske metoder. I projektperioden afholdes 8 læseværksteder af 8 ugers varighed, hver med op til 10 deltagere.

Projektperiode

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2023.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet er en del af SDUs tværgående satsning Human Health og er et samarbejde mellem SIF og Institut for Kulturvidenskaber på SDU. Derudover er der i projektet indgået partnerskab med Ældre Sagen og Læseforeningen.

Ph.d.-projekt

Ph.d.-projektet Shared Reading in retirement - Innovative mental health promotion for newly retired men in online and offline contexts indgår i projekt Læs som Mand.

Sidst opdateret: 01.08.2023