Skip to main content

Kropsterapi for veteraner med PTSD

Baggrund

Siden 1992 har Danmark udstationeret mere end 26.000 personer i militære missioner. Sundhedsstyrelsen vurderer, at mellem 5-10% tidligere udsendte udvikler PTSD efter hjemkomsten, og flere undersøgelser vurderer, at antallet er højere. Symptomerne på PTSD indebærer blandt andet aggressiv adfærd, søvnproblemer, træthed, angst, og social isolation og depression. PTSD har store konsekvenser for veteranernes livskvalitet, socialt liv og arbejdsdygtighed og dermed også store samfundsøkonomiske omkostninger.

De nuværende behandlingsmuligheder for veteraner med PTSD er primært medicinsk og psykologisk funderet eller inddrager fysioterapi. Der ses imidlertid begrænset effekt i forhold til behandling og rehabilitering af veteraner med PTSD. Flere studier har vist positive resultater med brug af kropsorienteret terapi for veteraner med PTSD. Dansk og international forskning efterlyser mere om behandling og rehabilitering af veteraner med PTSD i en dansk kontekst og at udvide og afprøve nye veje, herunder kropsorienterede behandlingstilgange, så behandlingen afspejler det komplekse sygdomsbillede, PTSD rummer.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge det oplevede udbytte og effekten af en kropsterapeutisk behandling af veteraner, der lider af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

 

Behandlingen er en danskudviklet kropsterapeutisk behandling kaldet ManuVision, hvor fokus er, at krop og psyke hænger sammen. Udgangspunktet for behandlingen er, at chok, traumer og stress sætter sig som blokeringer i muskler og åndedræt og påvirker nervesystemet, og at blokeringerne derfor skal løsnes.

Veteranerne vil i løbet af et halvt år modtage ugentlige kropsbehandlinger, hvor behandlerne gennem forskellige massageteknikker, fysiske tryk og greb samt samtale løsner op for fysiske og psykiske spændinger. Derudover skal veteranerne lære at meditere og bruge åndedrættet til at skabe ro i kroppen.

Forskningsprojektet består af to delstudier:

 

1. En etnografisk undersøgelse af behandlingsforløbet samt deltagernes oplevede udbytte heraf, herunder:

a. Hvordan udføres behandlingen, hvordan oplever og responderer deltagerne på behandlingen og hvordan er interaktionen mellem deltager og behandler?

b. På hvilke måder oplever veteranerne, at behandlingen forandrer dem, fx i forhold til krop, følelser, sociale relationer, hverdagsliv, livskvalitet og håndtering af PTSD-symptomer?

2. En kvantitativ undersøgelse af interventionens effekter, herunder:

c. Kan interventionen nedbringe PTSD-symptomer? (primære effektmål). Kan interventionen øge livskvalitet, funktionsniveau og kropsbevidsthed samt nedbringe depressionssymptomer? (sekundære effektmål).

d. Hvilken betydning har antallet og varigheden af behandlingerne for effekten af interventionen?

 

Projektperiode

Resultater offentliggøres i 2021.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde med Patientforeningen Danmark, Militærpsykiatrisk Ambulatorium ved Region Hovedstaden, og behandlingsstedet ManuVision.

 

 

Sidst opdateret: 04.05.2021