Skip to main content

Kortlægning af kommunernes patientrettede forebyggelsestilbud (rehabilitering)

Med kommunalreformen fra januar 2007 fik kommunerne ansvar for forebyggelsesindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom. Kommunerne skulle hermed løfte en ny opgave. Dette projekt sætter fokus på den kommunale forebyggelsesindsats over for borgere med én af følgende kroniske sygdomme: kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjertekarsygdom eller type 2-diabetes.

Projektet består af tre kortlægninger af kommunernes patientrettede forebyggelsesindsatser over for de nævnte tre kroniske sygdomme:

  1. "Rehabiliteringstilbud i nordjyske kommuner" er en omfattende kortlægning af kommunernes patientrettede forebyggelsesindsats i de 11 kommuner i Nordjylland. Rapporten er offentliggjort i 2010.

  2. "Patientrettet forebyggelse – en kortlægning af patientrettede forebyggelsestilbud (rehabilitering) til borgere med type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og kronisk obstruktiv lungesygdom i alle danske kommuner". Denne kortlægning offentliggjort i 2011.

  3. "Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011 – en opfølgning på kommunernes patientrettede forebyggelsestilbud i samtlige danske kommuner". Gennemført et år efter den første nationale kortlægning. Rapporten er offentliggjort i 2011.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 19.10.2023