Skip to main content

Konsekvenser af død – pårørendes forbrug af sundhedsydelser

Behandling og pleje af døende patienter med alvorlige sygdomme er ofte byrdefuld. Omsorgspersoner (familie eller samlever) er ofte en stor ressource og støtte i sygdomsforløbet hos kritisk syge patienter, men er også selv i risiko for at blive fysisk og psykisk syge. Viden om hvordan behandlinger i slutningen af livet påvirker omsorgspersonerne mangler.

Formål

Formålet med studiet er at beskrive forbruget af sundhedsydelser gennem kontakter til primær- og sekundært sundhedsvæsen, lægemiddelforbrug og kommunale services for omsorgspersonerne til dødeligt syge personer både før og efter dødsfaldet.

Metode

Studiet bruger nationale data og inkluderer alle voksne personer, der er døde mellem 2009 og 2015. For hvert dødsfald identificerer vi familien inklusiv forældre, søskende, børn, børnebørn og oldebørn. Alle personer bliver fulgt i registre for at identificere forbruget af sundhedsydelser to år før og efter dødsfaldet.

Projektperiode

2018-2020.

Samarbejdspartnere

Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

 

Sidst opdateret: 26.03.2019