Skip to main content

Kinguaariit Inuunerissut: Evidensbaseret trivselsfremmende camp for unge og ældre i Grønland – et pilotprojekt

I Grønland er der et stort behov for forebyggende og trivselsfremmende interventioner med fokus på børn og unges mentale trivsel. Selvmordsrater har været høje og stort set uændrede blandt unge i Grønland siden 1970’erne. Forskningen viser, at der er meget høje forekomster af vold og seksuelle overgreb mod børn, og en del børn og unges opvækst er præget af rusmiddelafhængighed hos forældre eller værger.

 

Kinguaariit Inuunerissut vil skabe og afprøve et koncept for evidensbaserede trivselsfremmende camps for unge og ældre mennesker med fokus på kultur og natur. Dette gøres i tæt samarbejde med den grønlandske kommune Qeqqata Kommunia, hvor projektet forankres med henblik på bæredygtighed og opskalering i næste fase.

 

Formål

Det er projektets hypotese, at udviklingen af et intergenerationelt koncept for børn/unge og ældre vil fremme samtale, relationer og udveksling af kompetencer og kulturforståelse mellem generationer og være med til at styrke deltagernes kulturelle identitet. Dette forventes at fremme trivsel hos børn og unge og dermed virke selvmordsforebyggende. Vi arbejder derudover ud fra hypotesen om, at det er afgørende for børn og unges trivsel, at de tiltag, der udvikles, mobiliserer frivillighed og skaber ejerskab i civilsamfundet. Derigennem kan mængden af ressourcer i familier og lokalsamfund øges og fastholdes.

Metode

Projektet er inspireret af Eight Rocks-modellen udviklet i Nunavut, Canada. Et vigtigt element i Eight Rocks-modellen er praktisk læring af kulturelle færdigheder og opbygning af relationer, både de unge imellem og mellem de unge og mentorer. Vi vil udvide konceptet ved at inkludere ældre mennesker og udvekslingen mellem børn/unge og ældre. Formålet er at styrke relationer mellem de mere ressourcestærke og kulturbærende ældre og børn/unge. Vi vil således udvikle og teste et koncept for intergenerationelle camps, der skal fremme trivslen hos børn og unge. Det er vigtigt, at modellen bliver udviklet og tilpasset grønlandske forhold og historie samt specifikke lokale forhold, hvor interventionen gennemføres.

 

Projektperiode

2021 - 2023

 

Samarbejdspartner

Qeqqata Kommunia 

Bevillingsgiver

Karen Elise Jensens Fond

Sidst opdateret: 01.05.2024