Skip to main content

Getting Back

Unge med kræft bliver ofte overset, fordi deres aldersspecifikke behov passer dårligt med de eksisterende tilbud, der typisk retter sig mod enten børn eller voksne. Få studier har undersøgt, hvordan unges sociale reintegration konkret kan styrkes. Derfor vil dette studie sigte mod at udvikle og afprøve relevansen og gennemførbarheden af en ny indsats, inden denne implementeres og evalueres i en større skala.

Formål

Undersøgelsens formål er at udvikle og afprøve en indsats, der vil imødekommebehovet for social reintegration efter kræftbehandling blandt unge i alderen 15 til 20 år.

Metode

Undersøgelsen benytter etnografiske og kvalitative forskningsmetoder.

Projektperiode

Projektet afsluttes i foråret 2020.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

Sidst opdateret: 01.08.2023