Skip to main content

Geografisk variation i multipel sklerose

Multipel sklerose (MS) er en kompleks sygdom, der formodes at opstå i et samspil mellem arv og miljø. Kendskabet til de miljømæssige faktorer er imidlertid begrænset. Migrationsstudier har antydet, at faktorer i de første 20 leveår er særligt vigtige, men det er imidlertid stadig usikkert, hvornår man er mest modtagelig for miljøpåvirkning i forhold til at udvikle MS.

Geografiske områder (kaldet clusters) med forhøjet forekomst af MS kan skyldes, at miljømæssige faktorer påvirker udviklingen af MS. I et tidligere studie fandt vi geografisk ophobning (clustering) af MS i en række områder i Danmark, og vi så forskelle i forhold til bopæl ved fødsel, 15 år og MS-debut. På basis af disse resultater vil det være vigtigt at afklare betydningen af bopæl på andre tidspunkter.

Hvornår man er mest sårbar over for miljøpåvirkning, kan evalueres ved at undersøge på hvilke tidspunkter i livet, der findes clustering. Dette kræver information om alle bopælsadresser gennem et livsforløb indtil sygdommen diagnosticeres. Denne information findes, som et af få steder, for alle, der har boet i Danmark. Det giver en enestående mulighed for at evaluere tidspunktet for miljøpåvirkning i forhold til MS.

Dette studie vil systematisk identificere MS clusters baseret på den samlede adressehistorik for personer med en MS-diagnose. Med særlig fokus på at bestemme på hvilke tidspunkter i livet, der findes clusters, kan studiet potentielt føre til en bedre bestemmelse af, hvornår man er modtagelig for miljøpåvirkning i forhold til at udvikle MS.

Dette vil være essentielt for fremtidig forebyggelse.