Skip to main content

Generation Sunde Børn

Andelen af danske skolebørn med overvægt og svær overvægt stiger fra 13%, når de går i indskolingen, til 18%, når de rammer udskolingen. Overvægt i barndommen og ungdommen bliver ofte taget med i voksenlivet, og nye undersøgelser fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at over halvdelen af den voksne befolkning i dag lever med overvægt eller svær overvægt.

Generation Sunde Børn er et forskningsprojekt, der udspringer af denne problematik. Projektet koordineres og udføres af fire forskningsinstitutioner i tæt samarbejde: 1) Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring; 2) Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik; 3) Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse; samt 4) Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed.

Formål

Formålet med projektet er at fremme sund vægt, udvikling og trivsel blandt børn i alderen 6-9 år, samt at modvirke social ulighed i sundhed. 

Projektet bygger på samskabelse og en systemorienteret tilgang, der tager højde for kompleksiteten i udviklingen af overvægt. Interventionen er toårig og tager udgangspunkt i den eksisterende evidens på området. Interventionen udvikles i tæt samarbejde med alle de aktører, der er rundt om børnene; familien, skolen, SFO’en, foreninger, kommunen, supermarkeder, restauranter m.fl. Der udvikles en koordineret, helhedsorienteret flerstrenget intervention med fokus på kost, bevægelse, søvn, skærmvaner og trivsel. Interventionen vil kombinere pædagogiske og lærende aktiviteter for børn og familier med indsatser, der skaber sunde rammer omkring børn og familier, samt aktiviteter som fremmer fællesskabet blandt børn og familier.

Projektet inviterer desuden en bred gruppe af nationale og lokale aktører, som vil være med til at lægge kræfter i at fremme en generation af sunde børn.

Metode

Projektet gennemføres i et cluster-randomiseret kontrolleret design. Der inkluderes i alt 24 lokalsamfund. Effekten af interventionen undersøges ved at sammenligne børn fra 12 interventionsskoler med børn fra 12 kontrolskoler (1. og 2. klasse ved projektstart).

Der måles på en række fysiologiske, kardio-metaboliske, adfærdsmæssige, kognitive, motoriske, mentale, trivselsmæssige og processuelle faktorer.

Statens Institut for Folkesundhed leder procesevalueringen på projektet. Procesevalueringen vil benytte en række forskellige metoder, herunder feltarbejde, kvalitative interviews, spørgeskemaer og dokumentanalyse, og inddrage mange forskellige aktører, f.eks. børn, forældre, lærere og pædagoger, skole- og SFO-ledere, frivillige fra foreninger og andre lokale aktører.

Projektperiode

Projektet påbegyndes i maj 2022 og afsluttes i april 2026.

I perioden maj 2022 til december 2022 vil der i samarbejde med en række nationale og lokale aktører blive udviklet en koordineret, helhedsorienteret flerstrenget intervention.

I januar og februar 2023 gennemføres et pilotstudie i to kommuner.

Fra september 2023 til juni 2025 gennemføres et cluster-randomiseret interventionsstudie.

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og gennemføres i samarbejde med tre øvrige forskningsinstitutioner: Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring; Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik; og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Vil du være praktikant?

Se mere her

Sidst opdateret: 15.06.2023