Skip to main content

Fri start

Der dør årligt 14.000 danskere som følge af rygning, og rygning er den enkeltfaktor, som har størst betydning for danskernes middellevetid. 20 % af den voksne befolkning ryger, og hovedparten af dem har et ønske om at kvitte tobakken. Hvert år forsøger en stor del af rygerne et rygestop, men hovedparten af dem forsøger uden formaliseret hjælp til rygestop. Projekt Fri Start testede effekten af fire forskellige rygestopprogrammer: et proaktivt telefonbaseret rådgivningskoncept, et reaktivt telefonbaseret koncept, et interaktivt internet- og sms-baseret koncept og som kontrol en skriftlig selvhjælpsguide.

Udover at give viden om effekten af de enkelte interventioner, gav denne undersøgelse også viden om de faktorer, der har betydning for rekruttering og udbredelse af rygestopprogrammer i den generelle befolkning. Denne viden kan bruges til at udvikle programmer, som er effektive og kan udbredes til den generelle befolkning.

Formål og målgruppe

Formålet var at undersøge effekten af et internet-baseret rygestopprogram og rygestophjælp via telefon i sammenligning med skriftligt selvhjælpsmateriale. Målgruppen var voksne dagligrygere med et ønske om rygestop.

Interventionen

I alt fire interventioner indgik:

  • Et internet- og sms-baseret støtteprogram (ddsp.dk). Programmet blev udviklet af Kræftens Bekæmpelse.
  • Proaktiv støtte via telefon: Deltagerne blev ringet op af en rådgiver fra STOPlinien og tilbudt et forløb bestående af fem samtaler.
  • Reaktiv støtte via telefon: Deltagerne blev informeret om, at de kunne få gratis hjælp til rygestop hos STOPlinien.
  • Skriftligt selvhjælpsmateriale: Deltagerne modtog Sundhedsstyrelsens ’Rygestopguiden’ med posten.

Design

Deltagere blev rekrutteret fra KRAM og SUSY 2010 undersøgelserne. 9.924 personer, der i en af disse undersøgelser angav at ryge dagligt, blev tilbudt at deltage i projektet. 1.809 dagligrygere meldte dig til projektet. De bliver ved lodtrækning fordelt til de fire interventioner.

Effektmåling og evaluering

Effekten af interventioner blev vurderet ud fra før- og eftermålinger af deltagernes rygevaner. Ved projektets start og efter 1, 6 og 12 måneder besvarede deltagerne spørgsmål om blandt andet rygevaner, rygestopforsøg og motivation. Ud over effekten på rygestop blev deltagernes anvendelse og oplevelse af interventionerne belyst.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse var bevillingsgiver på projektet, som er afsluttet i 2016.

Sidst opdateret: 19.10.2023