Skip to main content

Drøn på skolegården

Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse har lanceret kampagnen 'Drøn på skolegården'. 'Drøn på skolegården' er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn  også de mindst aktive. Både i og efter skoletid.

Center for Interventionsforskning er ansvarlig for den forskningsbaserede evaluering af projektets resultater.

Kampagnen 'Drøn på skolegården' består af flere faser. I første fase har kommuner og skoler kunne byde ind med en eller flere skolegårde, en konkret problemstilling og et motiveret og kvalificeret hold. Blandt 106 ansøgere har Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse i 2013 valgt 17 visionsoplæg til, hvordan der kan sættes mere drøn på skolegården. Projekterne har deltaget i en udviklingsworkshop og har hver fået cirka 100.000 kr. til at videreudvikle deres visionsoplæg til forslag på skitseniveau. I udviklingsfasen, som  foregik senere i 2013, har de udvalgte projekter udviklet deres visioner til forslag på skitseniveau.  

I 2014 udvalgte Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse cirka fem af projekterne til realisering. De udvalgte projekter er støttet med op til 50 % af anlægssummen  imidlertid maksimalt med 2 millioner kroner per projekt. De udvalgte projekter blev realiseret i 2014.

Forskningsbaseret evaluering af resultaterne

Før, under og efter projekternes implementering har Center for Interventionsforskning gennemført en forskningsbaseret evaluering af resultaterne. Forskningsprojektet er det første danske interventionsstudie, der målrettet udvikler og undersøger effekten af fysiske nedslag i skolegårde og organisatoriske ændringer, som fremmer skoleelevernes lyst til at røre sig.

Målet for forskningsprojektet er at samle evidensbaseret viden om, hvordan skolegården kan bruges til at fremme fysisk aktivitet i elevers hverdag, især for de mindst aktive elever. Projektet er indledt i 2013 med et kvalitativt studie, som har givet en forståelse af, hvad der motiverer og begrænser de mindst aktive børn i at være mere aktive. Den viden er indgå i planlægning af organisatoriske og fysiske ændringer på de skoler, som deltager i projektet. Effekten af indsatserne er evalueret objektivt ved at udstyre eleverne med accelerometre, der måler fysisk aktivitetsniveau, og GPS’er, der registrerer børnenes bevægelsesmønstre. Alle målinger er foretaget i foråret 2014, inden projekterne blev realiseret. Målingerne er gentaget i 2015 og 2016.

Projektperiode

Projektet afsluttes i 2018. 

Bevillingsgiver

Projektet støttes af Kræftens Bekæmpelse. 

Sidst opdateret: 19.10.2023