Det Danske Scleroseregister

Det Danske Scleroseregister blev etableret i 1956. Registret indeholder data om alle danskere, som har fået stillet diagnosen efter 1921 og som var i live i 1948 eller har fået stillet diagnosen og er blevet indberettet siden. Registret modtager indberetninger fra alle neurologiske afdelinger på danske sygehuse, fra sclerosehospitalerne, praktiserende neurologiske speciallæger samt Landspatientregisteret.

Registeret drives i et samarbejde med neurologer tilknyttet Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Scleroseforeningen finansierer driften af registret. Se Det Danske Scleroseregisters hjemmeside.

Registret omfatter blandt andet oplysninger om tidspunkt for sygdomsdebut og diagnose, diagnosekategori, debutsymptom, behandling, udvalgte kliniske variable samt eventuel dødsdato og dødsårsager.