COSI-undersøgelsen

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) etablerede i 2007 et europæisk program til monitorering af overvægt og svær overvægt blandt børn i indskolingen (6-10-årige børn). Monitoreringsprogrammet hedder WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), og den første undersøgelsesrunde fandt sted i 2007/08.

 

Danmark bidrager i 2019 for anden gang til den internationale undersøgelse. Undersøgelsen er nationalt repræsentativ og omfatter et tilfældigt udsnit af børn i 1. klasse. I alt deltager mere end 40 lande i undersøgelsen, og den er planlagt til at blive gennemført hvert tredje år.

Formål

Det overordnede formål med COSI er at dokumentere tidsmæssige udviklinger i forekomsten af overvægt og fedme blandt børn i indskolingsalderen (6-10 år), herunder at muliggøre tværnationale sammenligninger inden for den europæiske region.

 

Sundhedsstyrelsen står bag COSI i Danmark og gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

Metode

COSI gennemføres efter den internationale protokol fra WHO med enkelte nationale tilpasninger. Protokollen er blevet fulgt nøje for at sikre standardisering af sampling, dataindsamling og dataoparbejdning, hvilket gør, at data er sammenlignelige på tværs af lande.

 

Hver national undersøgelse omfatter et nationalt repræsentativt udsnit af børn i 1. klasse (7-årige) og er skolebaseret. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og i Danmark inviteres ca. 4000 elever til at deltage.

 

Dataindsamlingen påbegyndes i august 2019, hvor børnene får en deltagersamtykkeerklæring med hjem til deres forældre til udfyldelse samt et link til et elektronisk forældrespørgeskema.

 

Data for vægt og højde indsamles med hjælp fra sundhedsplejersker i hele landet, som står for målingerne på de enkelte skoler. Desuden indsamles data fra et spørgeskema til skolelederen eller andet personale på skolen. Dataindsamlingen afsluttes i oktober 2019.

 

Afrapportering

Når dataindsamlingen er afsluttet, sendes de danske data til WHO, som vil stå for at samle data fra alle de deltagende lande og oparbejdelse af en fælles international database.

 

Afrapportering fra tidligere undersøgelser kan findes på

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies