Skip to main content

Breathe SMART

Forskning om udsatte unge har ofte haft fokus på unge mænd, og de socialpædagogiske og rehabiliterende indsatser målrettet udsatte unge, der er beskrevet, har sjældent haft fokus på en kropsbaseret tilgang. Der er behov for forskningsbaserede undersøgelser, der tager afsæt i udsatte unge kvinders egne fortællinger om deres livssituation, udfordringer og forhåbninger samt undersøger deres erfaringer med indsatser, der har en kropsorienteret terapeutisk tilgang til rehabilitering, og som følger disse kvinder over længere tid.

 

Formål

Undersøgelsens overordnede forskningsspørgsmål er: Hvad karakteriserer de livssituationer, udfordringer og forhåbninger, der gør sig gældende blandt udsatte unge kvinder med tilknytning til kriminelle eller misbrugsrelaterede miljøer? Kan en kropsbaseret tilgang til rehabilitering som Breathe SMART medvirke til forandringsprocesser hos kvinderne og hvordan?

 

I alt 10 kvinder blev tilbudt Breathe SMART rehabiliteringsforløb med ugentlige sessioner med enten kropsøvelser og åndedrætsøvelser hos en terapeut eller kropsterapi (Body SDS og Osteopati). Desuden deltog de i gruppebaserede kurser med åndedrætsøvelser. Der var som udgangspunkt planlagt 24 individuelle sessioner over mindst tre måneder for ti kvinder. Forløbene varede mellem typisk 5-7 måneder.

 

Metode

Undersøgelsen eksplorativ og longitudinel. Den er baseret på 29 interviews med i alt 14 unge kvinder over tre år, samt individuelle og gruppebaserede interviews med professionelle, der arbejder med udsatte unge og deltagerobservationer Breathe SMART kurser. Det longitudinelle design gav mulighed for indsigt i kvindernes forandringsprocesser over tid.

 

Projektperiode

1. januar 2018 - 1. august 2021

Rapport publiceret august 2021

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet er støttet af Den sociale fond for børn og unge.

Samarbejdspartner: Breathe SMART

Ugens tal om projektet

Klik her

Rapport

Klik her

Sidst opdateret: 19.10.2023