Skip to main content

Børnepsykiatriens historie

Selvom børnepsykiatri er et af de mest omdiskuterede områder i dag, har faget ikke nogen lang historie i Danmark. Før begyndelsen af 1900-tallet var der meget lidt debat om børns mentale mistrivsel. Man skal således frem til 1944, før der operettes en børnepsykiatrisk sengeafdeling på Rigshospitalet i København, og først i 1953 anerkendes børnepsykiatri som speciale i Danmark. Projektet er den første samlede gennemgang af børnepsykiatriens udvikling i Danmark med hovedvægt på perioden 1945 til 1990.

 

Projektbeskrivelse

Projektgruppen analyserer, hvordan børnepsykiatrien blev påvirket af større samfundsmæssige ændringer under opbygningen af velfærdsstaten, samtidig med at vi fokuserer på feltets tværfaglige karakter. Der var allerede fra begyndelsen af perioden et tæt samarbejde mellem faggrupper som læger, psykologer og socialrådgivere. Projektet belyser også de professionelle, forældrene og børnenes oplevelser i forskellige institutionelle sammenhænge. Gennem et unikt kildemateriale fra bl.a. Rigsarkivet undersøger vi i fire delprojekter psykiatrien i skolen, spædbørnehjem, private plejeordninger og børnepsykiatriske afdelinger. Gennem disse studier giver vi et bredt indblik i det børnepsykiatriske område og den store vækst i diagnoser, der i de senere år er blevet et af de største samfundsmæssige problemer, men ikke er blevet belyst i et samlet forskningsprojekt

 

Projektperiode 

01.03.2024 - 01.03.2026

 

Bevillingsgivere

Projektet er et DFF-Forskningsprojekt 2, Bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation 

Sidst opdateret: 25.03.2024