Skip to main content

Børneliv i sund balance

I Danmark er der en betydelig ulighed i sundhed. For børn betyder uligheden, at der er store forskelle i livsstil og sundhedsudfordringer afhængig af forældrenes uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette gælder i forhold til madvaner, fysisk aktivitet og overvægt samt deres betingelser for at trives og leve sundt. En god trivsel og sundhed i barndommen er afgørende for børns muligheder for at lære, udvikle sig og klare sig godt.

 

Formål

Projekt ’børneliv i sund balance’ skal bidrage med ny viden om indsatser til at modvirke, at børns sundhed bliver påvirket af deres forældres uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvor de vokser op. Dette gøres ved at styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå sammen om et børneliv i sund balance, hvor hverdagen byder på masser af leg og bevægelse, sund mad og drikke, oplevelser og nærhed.

 

Metode

Projekt ’børneliv i sund balance’ skal bidrage med ny viden om indsatser til at modvirke, at børns sundhed bliver påvirket af deres forældres uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvor de vokser op. Dette gøres ved at styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå sammen om et børneliv i sund balance, hvor hverdagen byder på masser af leg og bevægelse, sund mad og drikke, oplevelser og nærhed.

 

Projektperiode

Projektet implementeres frem til 2024 og resultaterne offentliggøres efterfølgende.

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Center for forebyggelse i praksis, KL; Frederikssund Kommune, Aalborg Kommune, Albertslund Kommune.

Bevillingsgiver: Nordea-fonden

 

Sidst opdateret: 18.07.2023