Skip to main content

Basal: Sammen om trivsel

Skolen udgør en væsentlig ramme for initiativer til fremme af børn og unges mentale sundhed. Lærerne har tæt kontakt til eleverne og har ofte et godt indblik i elevernes ressourcer, og skolens indsatser kan desuden bidrage positivt eller negativt til elevernes identitetsudvikling samt deres sociale og faglige udvikling. Forskningen viser, at der er dokumentation for små, men gavnlige effekter af skolebaserede trivselsindsatser, for eksempel indsatser, der skal styrke elevernes relationer, selvværd og handlekompetence.

 

Formål

Basal – sammen om trivsel er en skolebaseret trivsels- og mestringsindsats målrettet elever i udskolingen (7.-10.klasse) og deres lærere. Basal har til formål at forebygge udvikling af mistrivsel og dårlig mental sundhed ved at styrke elevernes trivsel og øge deres mentale sundhed gennem træning i redskaber, der øger self-efficacy og evnen til at forstå sig selv og andre (mentalisering). Projektet omfatter:1) et elevforløb bestående af klassebaseret undervisning á otte moduler á to lektioner fordelt på otte uger, og 2) et kompetenceudviklingsforløb for undervisere. SIF gennemfører en evaluering af projektet. Evalueringen omfatter en analyse af udviklingen i elevernes mentale sundhed og self-efficacy før og efter deltagelse i forløbet samt en analyse af implementeringen, herunder elever og lærers erfaringer og udbytte.

 

Metode

Evalueringen bygger på interviews med udvalgte skoleledere, elever og lærere fra deltagende skoler samt spørgeskemaer udsendt til alle elever og lærere før og efter implementeringen af elevforløbet. 

 

Projektperiode

2022 - 2024

 

Samarbejdspartnere

Komiteen for Sundhedsoplysning

 

Bevillingsgivere

Ole Kirk´s Fond  

 

Sidst opdateret: 07.11.2023