Skip to main content

Ph.d.-projekt: The Mindhelper Study

Op mod 25% af unge i Danmark rapporterer om øget mistrivsel i form af oplevelsen af pres, ensomhed, søvnproblemer og symptomer på stress, angst og depression. Unge i Danmark og rundt om i verden, anvender i stigende omfang internettet til at opsøge viden, hjælp og støtte til mentale helbredsproblemer, hvorfor online mental sundhedsfremme indsatser kan have et stort potentiale i at hjælpe unge med at overkomme disse udfordringer. Mere dybdegående viden om potentialet i online løsninger til at fremme mental sundhed blandt unge i Danmark er væsentlig for udviklingen af effektive og let tilgængelige tilbud.

 

Formål

Det overordnede formål er at undersøge unge i alderen 15-25 år oplevelse, anvendelse og udbytte af online mental sundhedsfremme indsatser. Ph.d.-studiet består af tre delstudier der sammen skal bidrage med grundlæggende viden om online mental sundhedsfremme målrettet unge, hvordan unge oplever Mindhelper.dk og metodologiske refleksioner om, hvordan man kan undersøge online mental sundhedsfremme indsatser. Det specifikke formål for de enkelte delstudier er: 

 

  • At undersøge unges oplevelse af online mental sundhedsfremme indsatser målrettet unge, herunder fordele og begrænsninger ved brugen af online mental sundhedsfremme indsatser.
  •  At undersøge, hvordan unge anvender og integrerer viden, og redskaber fra Mindhelper i deres hverdag til at fremme deres mentale sundhed.
  • At bidrage med metodologiske perspektiver på hvordan man kvalitativt kan undersøge online mental sundhedsfremme indsatser.

Metode

I det kvalitative ph.d.-studie anvendes kvalitative datakilder i form af dokumentanalyse og to forskellige interviewtilgange henholdsvis chatinterviews og dybdegående interviews med Mindhelper-brugere.

 

Projektperiode

Ph.d.-projekter løber fra november 2022 og tre år frem. Resultater fra de enkelte delstudier vil løbende publiceres.

 

Samarbejdspartnere og bevilingsgivere

Projektet udarbejdes i samarbejde med Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark.

Projektet er fondet af: Trygfonden, Jaschafonden og Danske Regioner (Fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse).

Sidst opdateret: 21.03.2023