Skip to main content

Ph.d.-projekt: Mental sundhed blandt skolebørn

  • Tidligere ph.d.-studerende: Line Nielsen

Ph.d.-projektet handler om social ulighed i negative og positive dimensioner af mental sundhed blandt børn og unge med et særlig fokus på betydningen af mental sundhedsfremme og social kapital i skolen.

Projektet tager udgangspunkt i Optur, som er et interventionsprojekt, der har til formål at fremme psykisk trivsel blandt skoleelever, og det bygger på data fra Skolebørnsundersøgelsen, som er en tværsnitsundersøgelse blandt 11-15 årige skolebørn. Projektet består af fire delstudier:

  • Social ulighed i emotionelle symptomer blandt unge i de nordiske lande.
  • Social ulighed i positiv mental sundhed blandt unge.
  • Social ulighed i mental sundhed: påvirker social kapital i skolen ulighed?
  • Fremme af mental sundhed blandt skolebørn: erfaringer fra en skolebaseret indsats.

Hovedvejleder var professor emeritus Bjørn Holstein, og bivejledere var seniorforsker Vibeke Koushede og forsker Mathilde Vinther-Larsen.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 30.04.2019