Skip to main content

Ph.d.-projekt: Demens og etik

Det anslås, at godt 87.000 personer lever med demens i Danmark og antallet forventes at stige til mere end 134.000 personer i 2035. Mennesker med demens oplever gradvist at miste kognitive og sociale funktioner, herunder hukommelse, sprog, orientering og praktisk funktionsevne. Der findes midlertidig ingen medicinsk behandling, der for alvor kan stoppe de underliggende sygdomsprocesser forbundet med en demenssygdom, hvilket stiller store krav til den omsorg, der ydes overfor mennesker med demens og deres pårørende. Et vigtigt element i omsorgen er personcentreret omsorg, der bygger på oplysninger om individuelle værdier, ønsker og præferencer. Men hvordan værner vi bedst om mennesker med demens, der i begrænset omfang eller måske slet ikke kan give udtryk for egne ønsker og præferencer? Hvordan gøres det bedst i praksis, når personlige, relationelle og sundhedsfaglige hensyn i omsorgen må tilgodeses samtidigt? Det er nogle af de spørgsmål, som projektet interesserer sig for. 

Formål:

Formålet er at undersøge etiske problemstillinger i livet med demens og evaluere hvorvidt – og på hvilke måder – etik- og dialogredskaber kan understøtte personer med demens, deres pårørende og sundhedsprofessionelle i at mestre etiske problemstillinger.

Metode:

I studiet udføres et etnografisk feltarbejde bestående deltagerobservation på tre kommunale institutioner (et daghjem, et somatisk plejecenter og et demensplejehjem) og interviews med personer med demens, deres pårørende og sundhedsprofessionelle. 

 

Projektperiode: 

Juni 2020 – februar 2024

Artikler baseret på data fra projektet publiceres løbende.

 

Samarbejdspartnere og bevilingsgivere: 

Ph.d.-projektet er finansieret af Velux Fonden.

Sidst opdateret: 21.03.2023