Skip to main content

Ph.d.-projekt: Børnefattigdom og langsigtede sundhedskonsekvenser

I Danmark levede mere end 61.000 børn i relativ fattigdom i 2018, hvilket kan have både kortsigtede og langsigtede helbredskonsekvenser. Omfanget af fattigdom, herunder varighed og tidspunkt i livet, vil sandsynligvis have betydning for senere sygdomsrisiko, men viden om disse sammenhænge er begrænset, særligt i en velfærdsstat som den danske. Herudover mangler der viden om faktorer, der kan beskytte børn ramt af fattigdom mod negative helbredskonsekvenser på længere sigt. Projektet bidrager således med ny og vigtig viden om, hvordan fattigdom påvirker sundheden blandt børn i Danmark og hvilke konsekvenser det har på længere sigt.

Formål

Formålet med projektet er at bidrage med ny viden om de langsigtede sundhedskonsekvenser ved børnefattigdom i den danske velfærdsstat og at undersøge mulige beskyttende faktorer.

Metode

Projektet er register-baseret og anvender data om forældres indkomst for børn født i perioden 1980-2003. Der anvendes fleksible modellerings-metoder til at identificere mønstre af børnefattigdom blandt børnene. Udfaldene er sygdomsmønstre og mønstre i kontakt til sundhedsvæsenet. Identifikation af disse vil være eksplorativ og baseret på machine learning metoder. Information om sygdomsmønstre og kontakt til sundhedsvæsenet hentes fra nationale registre.

Projektperiode

2021 - 2024

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet er støttet af Helsefonden og Syddansk Universitet

 

Sidst opdateret: 21.03.2023