Skip to main content

Det miljø vi omgiver os med påvirker vores sundhed

Alle mennesker er udsat for kemikalier fra vores omverden, og en del af disse kemikalier påvirker vores helbred.

På SIF forsker vi i hvordan miljøkemikalier påvirker befolkningens sundhed med et særligt fokus på sårbare grupper - herunder børn samt gravide og ammende kvinder.

Vi arbejder epidemiologisk med data baseret på biologiske målinger og spørgeskemaer, og vi samarbejder med forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Målet med vores forskning er at skabe et vidensgrundlag for risikovurderinger, politik og interventioner, der beskytter befolkningen mod sundhedsskadelige miljøkemikalier.

Sidst opdateret: 22.02.2024