Skip to main content

Sundhed og sygelighed er ikke jævnt fordelt i Danmark, men varierer afhængigt af, hvilket sted i Danmark man bor. Tilsvarende ses geografiske forskelle i demografi, socioøkonomisk baggrund og livsstil på tværs af Danmark. Mange bor i områder, hvor man ”ligner” sine naboer. Individer med høj social status, for eksempel høj indkomst, vælger ofte at bo i områder med andre med høj indkomst.

Årsagerne til sygdom søges ofte blandt individuelle risikofaktorer såsom kost, rygning, alkohol og motion. Disse faktorer kan dog ikke alene forklare årsagerne til sygdom. Området, man bor i, har også betydning for éns helbred. Faktorer i nærmiljøet inkluderer forurening, drikkevandets kvalitet, adgang til grønne områder, sunde fødevarer, adgang til sundhedsydelser og områdets sociale og økonomiske ressourcer.

Den geografiske forekomst og udbredelse af sundhed og sygelighed i befolkningen analyseres ved brug af nationale registre og databaser. Analyserne foretages dels på basis af det enkelte individs bopæl, dels på basis af aggregerede data som for eksempel en kommune.

Forskningsprojekterne omhandler social og geografisk ulighed i sygdomme (herunder hjertekarsygdomme, kræft, multipel sclerose) samt betydningen af drikkevandets kvalitet for individets sundhed.

Forskningsområderne inkluderer:

  • At kortlægge væsentlige folkesygdomme, herunder hjertekarsygdomme
  • At monitorere den geografiske udbredelse af sygdomme
  • At identificere områder med signifikant høj (eller lav) forekomst af sygdomme
  • At analysere betydningen af nærmiljøet for folkesundheden
  • At undersøge, om sammenhængen mellem risikofaktorer og sygdom varierer geografisk

Projekter

Find her

Find en forsker

Geografi og sundhed

Sidst opdateret: 07.07.2021